Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma pedagogisiin yliopistoihin > DOOL ASKEL YLÖSPÄIN!

DOOL esittelee inklusiivisen opetussuunnitelman (tulevaisuuden) opettajien koulutukseen:

Paperi on jaettu kahteen pääosaan: “Inklusiivisen ja kokemuksellisen suuntauksen ohjelma korkea-asteen koulutukseen” ja “Ehdotus ja opetussuunnitelma kahdelle inklusiivisen opetuksen ohjelmalle korkea-asteen koulutukseen”.

Konseptin tavoite on inkluusio, joka oikeasti muuttaa opettajien koulutusta – DOOL kehittää ja testaa metodeja, joilla voisi väliaikaisesti asettaa vammaisia opettajia tai taiteilijoita opettajakoulutukseen.

Tämä tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan englanniksi ja unkariksi. Tiivistelmä pääkohdista (abstrakti) on myös luettavissa englanniksi sekä viidellä muulla projektimaan kielellä.

© Dance out of line. All rights reserved.
Co-Funded by the European Union.

Project Reference: 2018-1-AT01-KA201-039226

The European Commission support for this project does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Creative Commons Lizenzvertrag
Erasmus+ Project "Dance Out Of Line. Fostering mixed-abled strategies in all schools" (Project-Number: 2018-1-AT01-KA201-039226) by MAD - Verein zur Förderung von Mixed-Abled Dance & Performance, ArtMan Egyesület (Hungary), CorpoCeleste (Italy), DanceAbility Finland, and Medarhiv (Slovenia) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.