Teoria osuus

”Pitäisikö meidän nollata kaikki nyt, kun olemme päässeet tänne saakka?”- Esipuhe. Osa 1.

„Näillä sivuilla ei ole kyse pelkästään inspiroivan hankkeen kuvaamisesta, vaan sivut tarjoavat hyödyllisiä työkaluja tulevaa aikaa varten, jolloin kehollisuuden, läheisyyden ja empatian palauttaminen on keskeinen osa kollektiivisen elämän uudelleenrakentamista.” – OSA II, s.8.

Chiara Bersanin ja Marta Montaninin (Corpoceleste, Italia) tieteelliset tekstit ovat jatkoa akateemiselle koulutukselle, joka on tarkoitettu vammaisille ja ei-vammaisille kouluttajille. Se menee paljon pidemmälle kuin mitä eri kumppanimaissa voidaan kuvitella, ja toimii siten visionäärisinä työkaluina haastavassa nykyhetkessä.

”Entä sitten? Mitä tästä teoksesta voi säilyä tässä jyrkässä merkityksen menetyksessä?” – OSA II osa, s. 5

”Samoilla sivuilla väitimme, että etäopetuksen paradigma, joka on copy-paste-versio lähiopetuksesta, on keksittävä uudelleen. Siksi päätimme pohtia havaintojen vastaavuuden ja välittämisen käsitteitä sen sijaan, että olisimme rajoittuneet muuttamaan työpajan online-tunneiksi tai -webinaareiksi.” – Osa II s. 6.

”(…) meistä tuntui sopivammalta antaa joukko vinkkejä ja ehdotuksia, jotka voivat olla hyödyllisiä kaikille, jotka käsittelevät vammaisuutta, toimitakykyä ja koulutusta aikuisopiskelijoiden kanssa, sen sijaan että kehitettäisiin standardoitu opetussuunnitelma.” -s.7

”Vammaisuus, koulutus ja esittävä taide hauraina aikoina. Haastavia pohdintoja pandemiasta alkaen työpajasta, jota ei voitu pitää.” ja ”Käytännön vakiinnuttaminen ja sen siirtäminen eteenpäin. Kehon kautta ymmärtäminen.” esitellään DOOL-hankkeen teoreettisen työskentelyn keskeisenä osana.

Artikkelissa hahmotellaan kehys ja käytännön metodologia, joiden avulla ”vammaistutkimus yhdistettäisiin esittävän taiteen tutkimukseen ja kriittiseen pedagogiikkaan” yliopistotasolla. Kirjoituksissa pohditaan dramaattista COVID-tilannetta ja sen vaikutusta taiteilijoiden jokapäiväiseen elämään ja työhön. COVID on siis aina myös osa niiden analyysiä:

”Lockdown ei ainoastaan pysäyttänyt projektejamme ja työtämme, vaan se myös vähensi liikkuvuuttamme ja mahdollisuuksiamme ottaa haltuun ja osallistua julkiseen tilaan. Kehomme ovat kirjaimellisesti kadonneet kaduilta, ja myös julkiset kokoukset ja kokoontumistilat ovat kadonneet.”- Luku 4. Osa 1

Teoria ja käytäntö kulkevat näissä artikkeleissa käsi kädessä. Yliopisto-opiskelijoita kannustetaan kehon kautta tapahtuvaan oppimiseen, jotta he voivat pohtia kehoa, identiteettiä ja koko yhteiskuntaa.

Vammaisuus, koulutus ja esittävä taide haavoittuvina aikoina. Haastavia pohdintoja pandemiasta alkaen työpajasta, jota ei voitu pitää. Osa I (PDF englanniksi)

Vammaisuus, koulutus ja esittävä taide hauraina aikoina. Haastavia pohdintoja pandemiasta alkaen työpajasta, jota ei voitu pitää. Osa I (PDF italiaksi)

Käytännön vakiinnuttaminen ja sen siirtäminen eteenpäin. Ymmärrys kehon kautta. Osa II (PDF englanniksi)

Käytännön vakiinnuttaminen ja sen siirtäminen eteenpäin. Ymmärrys kehon kautta. Osa II (PDF italiaksi)

© Dance out of line. All rights reserved.
Co-Funded by the European Union.

Project Reference: 2018-1-AT01-KA201-039226

The European Commission support for this project does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Creative Commons Lizenzvertrag
Erasmus+ Project "Dance Out Of Line. Fostering mixed-abled strategies in all schools" (Project-Number: 2018-1-AT01-KA201-039226) by MAD - Verein zur Förderung von Mixed-Abled Dance & Performance, ArtMan Egyesület (Hungary), CorpoCeleste (Italy), DanceAbility Finland, and Medarhiv (Slovenia) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.