Curriculum

Tanterv felsőoktatási pedagógus képzések és egyéb egyetemi programok számára > DOOL STEP UP!

A DOOL keretében közzé teszünk egy inkluzív tantervet (leendő) tanárok képzéséhez:

A dokumentum két fő részre tagolódik: “Két inkluzív képzés programterve a felsőoktatás számára” és “Egy inkluzív sajátélményű mozgásprogram tapasztalatai a felsőoktatásban” – c. tanulmány.

A cél egy olyan inkluzív koncepció kidolgozása, amely valódi változást hozhat a tanárképzésben. A DOOL olyan módszereket dolgoz ki és tesztel a tanárképzésben, amelyekkel vegyes képességű oktatókat/művészeket lehet bevonni az oktatásba egy-egy rövidebb időtartamra. A tanulmány teljes terjedelmében angol és magyar nyelven, a főbb pontok összefoglalója (abstract) angolul és az öt projektország nyelvén érhető el.

© Dance out of line. All rights reserved.
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Project Reference: 2018-1-AT01-KA201-039226

The European Commission support for this project does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Creative Commons Lizenzvertrag
Erasmus+ Project "Dance Out Of Line. Fostering mixed-abled strategies in all schools" (Project-Number: 2018-1-AT01-KA201-039226) by MAD - Verein zur Förderung von Mixed-Abled Dance & Performance, ArtMan Egyesület (Hungary), CorpoCeleste (Italy), DanceAbility Finland, and Medarhiv (Slovenia) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.