Dance out of Line (DOOL) – Spodbujanje strategij za mešane ljudi v vseh šolah

Dokler otroci v času celotnega izobraževanja ne pridejo v stik z osebami s posebnimi potrebami, dokler ne postavljajo vprašanj, dokler nimajo skupnih pozitivnih izkušenj, so posledica strah, negotovost in distanca.
Če umetnost ne spreminja našega odnosa do sveta, potem je ne potrebujemo?! Politiki, ki ne razmišljajo izven okvirov Če vključitev ne bo uspešna v šolah, bo neuspešna povsod. Vemo, kako trdo delate vsak dan! Smo umetniki, starši, učitelji
 

Regional DOOL – Subtitels are:

Logo Mellow Yellow Logo NemÁrt Logo Skok čez Luno Logo Disability, art and university CorpoCeleste Logo Mun Kehossa
• MellowYellow
MAD Main-Organiser (Austria)
Mixed-Abled Dance & Performance
• NemÁrt!
One day FUNDAY
ArtMan Egyesület (Hungary)
• Skok čez Luno
Jump over the Moon
Medarhiv (Slovenia)
• Disabilità, arte e università
Disability, art and university
CorpoCeleste (Italy)
Mun Kehossa
In my Body
DanceAbility Finland
© Dance out of line. All rights reserved.
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Project Reference: 2018-1-AT01-KA201-039226

The European Commission support for this project does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Creative Commons Lizenzvertrag
Erasmus+ Project "Dance Out Of Line. Fostering mixed-abled strategies in all schools" (Project-Number: 2018-1-AT01-KA201-039226) by MAD - Verein zur Förderung von Mixed-Abled Dance & Performance, ArtMan Egyesület (Hungary), CorpoCeleste (Italy), DanceAbility Finland, and Medarhiv (Slovenia) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.