Kurikulum

Kurikulum za pedagoške univerze > DOOL STEP UP!

DOOL predstavlja vključujoč učni načrt za izobraževanje (bodočih) učiteljev:

Dokument je razdeljen na dva glavna dela: “Inkluzivni program izkustvenega gibanja v visokem šolstvu” ter “Predlog in kurikulum dveh inkluzivnih programov usposabljanja za visoko šolstvo”.

Cilj koncepta je vključevanje, ki resnično spreminja izobraževanje učiteljev – DOOL razvija in preizkuša metode umeščanja začasnih učiteljev/umetnikov z mešanimi sposobnostmi v izobraževanje učiteljev.

Ta študija je v celoti na voljo v angleščini in madžarščini, povzetek glavnih točk pa je na voljo v angleščini in petih jezikih projekta.

© Dance out of line. All rights reserved.
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Project Reference: 2018-1-AT01-KA201-039226

The European Commission support for this project does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Creative Commons Lizenzvertrag
Erasmus+ Project "Dance Out Of Line. Fostering mixed-abled strategies in all schools" (Project-Number: 2018-1-AT01-KA201-039226) by MAD - Verein zur Förderung von Mixed-Abled Dance & Performance, ArtMan Egyesület (Hungary), CorpoCeleste (Italy), DanceAbility Finland, and Medarhiv (Slovenia) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.