Stripi

Zaradi razmer COVID-19, je bilo delo v šolah težavno, saj so se načrtovani plani podirali ter se znova in znova prestavljali. Ekipe so se različno odzvale na situacijo in reflektirale stanje skozi video posnetke DOOL Parachutes, skozi članke ter stripe. Finska ekipa (DanceAbility Finland) je razvila spletne delavnice ter risanje in stripe.

“Naša turneja po finskih šolah je tekla dobro, dokler ni prišel virus COVID-19 in v eni noči vse spremenil.”

1
2 – Grant application Art Smoothie (finnish: Apurahahakemus Taidesmoothie)
3 – The healing power of plants (finnish: Kasvien parantava voima)
4 – Walking Mobile Phones (finnish: Käveleviä Kännyköitä)
5 – Snow Memories (finnish: Lumimuisto)

“Poslušanje in jasnost podanih navodil ter prikazi so postali še bolj pomembni v medsebojnih interakcijah znotraj izvedenih spletnih delavnic.”

Online Dance Workshops – The Finnish Model. (PDF-English version)

Online Dance Workshops – The Finnish Model. (PDF-Finnish version)

© Dance out of line. All rights reserved.
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Project Reference: 2018-1-AT01-KA201-039226

The European Commission support for this project does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Creative Commons Lizenzvertrag
Erasmus+ Project "Dance Out Of Line. Fostering mixed-abled strategies in all schools" (Project-Number: 2018-1-AT01-KA201-039226) by MAD - Verein zur Förderung von Mixed-Abled Dance & Performance, ArtMan Egyesület (Hungary), CorpoCeleste (Italy), DanceAbility Finland, and Medarhiv (Slovenia) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.