Teoretični dokumenti

“Ali bi morali zdaj, ko smo prišli do sem, vse ponastaviti?”- Predgovor. Prvi del

“Slednje strani niso namenjene opisu navdihujočega projekta, temveč želijo ponuditi uporabna orodja za soočanje s prihajajočim časom, v katerem bodo ponovna vzpostavitev telesnosti, bližine in empatije osrednji vidik obnove kolektivnega življenja.” – II. del, str. 8

Znanstvena besedila Chiare Bersani in Marte Montanini (Corpoceleste, Italija) so nadaljevanje akademskega izobraževanja za mešane vaditelje. In močno presega obstoječe znanje v partnerskih državah, saj slednja besedila delujejo kot vizionarsko orodje za izziv sedanjosti.

“In tako? Kaj lahko v tej nagli izgubi smisla preživi od tega dela?” – Del II, str. 5

“Na istih straneh smo trdili, da je treba paradigmo izobraževanja na daljavo kot copy-paste različice izobraževanja v navzočnosti izumiti na novo. Zato smo se odločili, da bomo razmišljali o konceptih dopisovanja in prenosa, namesto da bi se omejili na preoblikovanje delavnice v pretočne lekcije ali spletne seminarje.” – II. del, str. 6.

“(…) zdelo se nam je primerneje, da namesto oblikovanja standardiziranega učnega načrta ponudimo vrsto namigov in predlogov, ki so koristni za vse, ki se srečujejo z invalidnostjo, nastopanjem in usposabljanjem odraslih študentov.” (str. 7)

“Invalidnost, izobraževanje in uprizoritvena umetnost je v krhkih časih. Izziv refleksije je izvesti delavnico, ki je ni mogoče izvesti v času pandemije” in “Utrditev prakse ter njeno posredovanje – razumevanje skozi telo.” sta predstavljena kot glavni del teoretičnega dela projekta DOOL.

V prispevkih sta začrtana okvir in praktična metodologija, ki bi “združila študije invalidnosti s študijami uprizoritvenih umetnosti in kritično pedagogiko” na univerzitetni ravni. Prispevki razmišljajo o dramatičnih razmerah, ki jih je povzročila COVID situacija in o vplivu na vsakdanje življenje in delo umetnikov. Zato je COVID vedno tudi del njihove analize:

“Zapora ni ustavila le naših projektov in dela, temveč je zmanjšala tudi našo mobilnost in možnost zasedanja ter vključevanja v javnem prostoru. Naša telesa so dobesedno izginila z ulic, izginila so tudi javna srečanja in prostori za druženje.” – Poglavje 4. 1. del

Teorija in praksa sta v teh dokumentih tesno povezani. Učenje preko telesa je namenjen univerzitetnim študentom v razmislek o telesih, identiteti in družbi kot celoti.

Invalidnost, izobraževanje in uprizoritvena umetnost v krhkih časih. Izziv refleksije o pandemiji, ki se začne z delavnico, ki je ni bilo mogoče izvesti. Prvi del (PDF v angleščini)

Invalidnost, izobraževanje in uprizoritvena umetnost v krhkih časih. Izziv refleksije o pandemiji, ki se začne z delavnico, ki je ni bilo mogoče izvesti. Prvi del (PDF italijanščina)

Utrjevanje prakse in njeno posredovanje. Razumevanje skozi telo. II. del (PDF angleščina)

Utrjevanje prakse in njeno posredovanje. Razumevanje skozi telo. II. del (PDF italijanščina)

© Dance out of line. All rights reserved.
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Project Reference: 2018-1-AT01-KA201-039226

The European Commission support for this project does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Creative Commons Lizenzvertrag
Erasmus+ Project "Dance Out Of Line. Fostering mixed-abled strategies in all schools" (Project-Number: 2018-1-AT01-KA201-039226) by MAD - Verein zur Förderung von Mixed-Abled Dance & Performance, ArtMan Egyesület (Hungary), CorpoCeleste (Italy), DanceAbility Finland, and Medarhiv (Slovenia) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.